Jogos Medis » Jogos medžio simbolika

Jogos medžio simbolika

B.K.S. Ajengaras yra išdėstęs jogos medžio simboliką kai kuriuose savo pasisakymuose, interviu bei straipsniuose, o 1998 m. išleido knygą „The Tree of Yoga“. Vertimas į Lietuvių kalbą B.K.S. Iyengar “Jogos medis”, “Alma littera”, 2006.

“Jei gerai prižiūrite auginamą medį, atėjus laikui jis sužydi, o vėliau pasiekia savo natūralų apogėjų – subrandina vaisius. Panašiai ir jogos praktika – anksčiau ar vėliau ji irgi pasiekia apogėjų, o jos vaisiai dvelkia palaimos ir dvasinės laimės aromatu. Kaip medžio vaisiuose glūdi visa jo esmė, taip ir jūsų praktikos esmė yra jos vaisiai – laisvė, harmonija, taika ir palaima”.

“Medis pradeda augti iš sėklos – stiebas, šakos ir lapai išauga vėliau – jo evoliucijos kelias veda link išorės. Vidinė kelionė, priešingai, prasideda nuo lapų ir veda sėklos link”.

B.K.S. Ajengaras “Jogos Medis”