Jogos Medis » Patandžalio „Yoga sūtra”

Patandžalio „Yoga sūtra”

Yoga – tai viena seniausių mokslo rūšių. Legendos teigia, kad jogos ištakos yra susijusios su dievais. Jogos tėvu laikomas didysis išminčius Patandžalis, pirmasis išdėstęs senovės meną Jogą, kaip sistemą, jau prieš 2,500 metų. Jis parašė tris puikias knygas. Vienoje išdėstė sanskrito gramatiką (senovės indų kalba), kitoje knygoje “Ajurveda” jis surinko visas senosios Indijos medicinos žinias, o trečiąją pašventė jogai. Tai “Patanjala Yogasutra”, 196 teiginių rinkinys, kuriuose išminčius aiškiai išdėsto Jogos esmę ir visus individualaus vystymosi metodus, leidžiančius žmogui atrasti vienybę su savimi bei Absoliutu. Knyga parašyta sanskrito kalba, ir sudaryta iš keturių dalių.

“Yogah cittavrtti nirodhah”: -„Joga – tai sąmonės virpesių sustabdymas„, teigia didysis išminčius 1.2 sutroje.

Joga – tai ilgas kelias į savo vidų, ir Patandžalis šioje kelionėje išskiria 8 pakopas, ir praktikuojantysis palaipsniui jas įveikia. Šis kelias žinomas kaip Aštanga Yoga. Žodis “ašta” reiškia aštuoni, “anga” – elementas, arba dalis.

I. Jama:
• Ahimsa (neprievarta)
• Satja (tiesos meilė)
• Astėja (godumo nebuvimas)
• Brahmačarja (kūniškų malonumų tvardymas)
• Aparigraha (netroškimas to, kas nebūtina)

II. Nijama
• Šauča (švara)
• Santoša (pasitenkinimas)
• Tapas (nepertraukiama praktika)
• Svadhjaja (savęs tyrinėjimas)
• Išvara pranidhana (savęs pašventimas Dievui)

III. Asana

IV. Pranajama (kvėpavimo kontrolė)

V. Pratjahara (jutimo organų kontrolė)

VI. Dharana (koncentracija)

VII. Dhijana (meditacija)

VIII. Samadhi (kūno, proto ir sielos susiliejimas su universalia Dvasia)

Jama – tai išorinės etinės disciplinos. Jos užrašytos kiekvieno žmogaus širdyje, ir jų pagalba mes mokomės kontroliuoti savo veiksmus išoriniame pasaulyje.
Nijama – tai vidinė disciplina. Tai mūsų vidinis pasaulis ir pojūčiai. Nijama padeda ugdyti vidinę discipliną.