Jogos Medis » B.K.S. Ajengaras apie aštuonias jogos pakopas

B.K.S. Ajengaras apie aštuonias jogos pakopas

Jama ir nijama

“Jamos kodeksas turi išplaukti iš mūsų esybės centro ir išplisti į išorę, antraip tai bus tik paprastas kultūros ypatybių rinkinys“.
„Jama – tai teigiamų savybių savyje ugdymas, ne tik neigiamų užslopinimas“.

„Jama pasiekiama asanų metu: atiduodami energiją silpnajai kūno pusei, jūs mokotės išlaikyti pusiausvyrą tarp prievartos ir neprievartos“.

„Naujokai stengiasi kontroliuoti savo blogus įpročius, bet ilgainiui jamos principai ima eiti iš pačios širdies“.


Asana – tai laukas, kur sąveikoja visi trys žmogaus sluoksniai: kūnas, energija, ir protas“.

„Kūnas – tai lankas, asana – strėlė, o siela – mūsų tikslas“.

„Kiekviena asana turi būti atliekama širdimi, o ne protu. Tada jūs ne tik ją atliksite, bet ir būsite joje“.

„Jūs turite užpildyti kiekvieną savo kūno dalelę: nuo krūtinės centro iki pirštų galiukų, rankose ir kojose taip, kad asana tiesiog spinduliuotų iš jūsų esybės centro iki tolimiausių galūnių. Jūs turite jausti intelektą, sąmoningumą ir protą kiekvienoje savo kūno ląstelėje“.


Pranajama

Kalba būtų apie jėgą:

„Pranajamai nereikia valios pastangų. Kvėpavimą reikia prisijaukinti, prisivilioti, išprašyti, panašiai kaip arklius laukuose, paskui kuriuos bėgioti nėra prasmės. Geriausia ką jūs galite sugalvoti, – tai tiesiog stovėti su obuoliu rankoje. Tiktai taip pranajama išmokys jus susitaikymo ir nuolankumo, išlaisvins iš godumo ir tikėjimosi staigaus rezultato iš savo veiksmų. Nieko negalima siekti per jėgą…“


Pratjahara

„Atsiskyrimas nuo pasaulietinių dalykų ir susijungimas su siela – tai pratjahara“.

„Jūsų praktika – tai jūsų laboratorija, ir jūsų metodai turi sudėtingėti ir tapti gilesniais. Nesvarbu, ar jūs esate asanoje ar atliekate pranajamą, kūno sąmoningumas išplinta į išorinius reiškinius, bet jutimo organai, protas ir intelektas turi būti nukreipti į vidų. Tada tai virs pratjahara“.


Dharana

„Nukreipti dėmesį – tai dar nereiškia koncentruotis. Tikroji koncentracija – tai nepertraukiama sąmoningumo gija. Tai viena galinga minties banga, kai sąmoningumas pasiskirsto po visą kūną. Protas, kuris gali išmokti taip susikoncentruoti, t.y. išgauti vienybę iš daugybės, gali pilnai pasikliauti ramia meditatyvine būsena, kur netgi didžiausia koncentracijos banga priveda prie ramybės“.

„Protas nevibruoja, išmintis nubunda greičiau širdyje, nei galvoje, sąmonė nebyli, o gyvybės suvokimas pripildo kiekvieną kūno ląstelę“.

„Koncentracija išvaduoja mus iš nepilnavertiškumo ego“.


Dhijana

„Jūs negalite medituoti, jeigu esate paveiktas streso, ir jei pas jus silpnas kūnas. Meditacija – tai švytinti būsena. Daugelis žmonių galvoja apie meditaciją kaip apie būdą išsigelbėti nuo streso, arba kaip apie būdą treniruoti minčių sustabdymą. Joginė meditacija atliekama vienumoje, ne grupėje. Bet tai ne vienatvė, o susijungimas. Vienatvė – tai reiškia būti atskirtu nuo kosmoso, o susijungimas – būti bendru vardikliu Kosminei esybei“.

„Djihana, joginė meditacija, tiesiog pritrenkianti. Jos pagalba jūs galite akimirksniu persikelti iš periferijos į centrą. Tai atsiskyrimas nuo veiksmų ir priklausomumas sielai. Meditacijai galima pasiruošti, bet negalima išmokyti. Jūs galite atlikti viską kas būtina, bet ji ateis tik tada, kada ateis. Lengviau į trečią aukštą užtempti pianiną, nei priversti besiblaškantį žmogaus protą nutilti“.


Samadhi

„Samadhi tai būsena, kurioje ieškantysis susijungia su meditacijos objektu, su Aukščiausia Siela, persmelkiančia Visatą, pripildytą neišreiškiamos laimės ir taikos jausmo“.

„Samadhi – tai patirtis, kada „Aš“ jausmas išnyksta. Ego nebuvimo neįmanoma paaiškinti žodžiais, samadhi turi ateiti pati savaime. Meditacijoje mes susitinkame su sąmone, o samadhi būsenoje – su savo siela. Bet tai ne pasyvi, o dinaminė būsena, kur sąmonė lieka pusiausvyroje bet kokiomis aplinkybėmis. Samadhi tai tiesiog būsena, kai jaučiama kūno, proto ir sielos Absoliuti Vienybė“.

„Tai nebūties būsena gyvenime. Laisvė nuo praeities ir ateities. Tiesa. Samadhi“.